THÔNG TIN THAM KHẢO

THÔNG ĐIỆP GỬI ĐẾN SINH VIÊN

Tham gia các buổi tư vấn đã trở nên dễ dàng hơn cho các sinh viên. Những năm qua, nhân viên đã có những chuyến đi khá khó khăn và bất tiện đến các học viện và đại học để được tư vấn nhập học. Rất nhiều sinh viên ở các gia đình khó khăn từ các thị trấn, thành phố nhỏ đã không thể tham gia tư vấn. Và các phòng ban, tổ chức cũng gặp không ít khó khăn.

Hiệp hội được lập ra để có thể tiến hành quy trình nhập học một cách rõ ràng, cải tiến và đem lại nhiều sự thuận tiện hơn cho mọi sinh viên nói chung và đặc biệt là sinh viên địa phương khác tham gia. Hiệp hội được ủy quyền thay mặt Hội đồng Giáo dục kỹ thuật tổ chức các kỳ thi, kiểm tra tuyển sinh, công bố kết quả và tiến hành tư vấn.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Đăng ký bằng email của bạn để nhận tin tức, thông tin mới nhất từ HSTES

Gửi tin nhắn trực tiếp cho hstes

Hãy nhập đầy đủ thông tin cần thiết để gửi tin nhắn đến cho HSTES